V jakém softwaru pracujete?
- Rhinoceros 5 + V-Ray 3.4

Jaké elektronické formáty dokumentace od vás můžeme očekávat?
- standardně formáty DWG, DXF a PDF, v případě potřeby další (3dm, 3ds, OBJ, atd.)

Co to bude stát?
- tato práce je velice různorodá, cenovou nabídku vytvářím na základě konzultace a rozsahu zadání - tzv. „úkolově“ - spolupráce probíhá podle předem stanové domluvy a za pevnou cenu.V případě opakované spolupráce, či opakujících se zakázek nabízím zvýhodněnou cenotvorbu.

Jak to bude vypadat?
- při zpracování dodržuji vámi stanovenou grafickou úpravu jak dokumnetace tak vizualizace. V případě, že váš ateliér či studio nemá tuto formu vyhraněnou, mohu navrhnout grafický layou přímo pro vás, včetně zpracování do ucelené prezentace pro klienta.

Jaké jsou možnosti spolupráce?
- lze domluvit různé možnosti / formáty spolupráce, dle vašich požadavků. Není-li například potřeba zaměření, či osobní konzulzace, je možné celou komunikaci provést jen prostřednictvím emailu, telefonu, videohovoru a podobně. Nejsem tedy omezen lokalitou.