Dušan Uruba, DiS.
- mám více než 10 leté zkušenosti s navrhováním interiérů - od jednání s klientem přes zaměření, zpracování návrhu, vytvoření dokumentace a vizualizace, až po jejich realizaci. Po letech zkušeností jsem dospěl k závěru, že technická stránka procesu je mi nejbližší, rozhodl jsem se tedy nabídnout své služby kolegům, kteří se naopak technickým procesem nemohou nebo nechtějí příliš zabývat. Mohu zaručit profesionální přístup ke klientům včetně (v případě požadavku) vystupování jménem vašeho ateliéru. Od akademického roku 2015 působím také na Fakultě architektury a informačních technologií ČVUT jako externista pro výuku programů Rhinoceros a V-Ray for Rhino.